KADRY - Kadry - Komenda Powiatowa Policji w Lubinie

KADRY

Data publikacji 25.09.2020

ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBINIE

ul. Traugutta 3

59-300 Lubin

Numery telefonów:

47 87 432 13

47 87 432 14

47 87 433 13

Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Lubinie podlega bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Lubinie . Do zadań Zespołu Kadr i Szkolenia należy w szczególności:

1) wdrażanie oraz koordynowanie działań z zakresu realizacji zasad polityki kadrowej Komendy i podległych jednostek Policji;

2) sporządzanie projektów decyzji Komendanta w sprawach osobowych;

3) realizacja zadań związana z przebiegiem służby i pracy policjantów i pracowników Komendy i podległych jednostek Policji;

4) realizowanie zadań z zakresu tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Komendy i podległych jednostek Policji oraz zadań w zakresie organizowania tych struktur w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

5) wykonywanie zadań obronnych oraz tworzenie rezerw osobowych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w zakresie organizacyjno – etatowym w Komendzie;

6) prowadzenie ewidencji, statystyki i sprawozdawczości z zakresu spraw kadrowych;

7) wydawanie dokumentów służbowych policjantom i pracownikom Komendy;

8) prowadzenie w określonym zakresie działań w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów do służby w Policji oraz pracy w korpusie służby cywilnej w Komendzie i podległych jednostkach Policji;

9) koordynacja i realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Komendzie i podległych jednostkach Policji;

10) realizacja zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz policjantów i pracowników Komendy i podległych jednostek Policji;

11) koordynacja sprawdzianów sprawności fizycznej policjantów;

12) rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników Komendy;

13) koordynacja i prowadzenie dokumentacji dotyczącej doskonalenia zawodowego lokalnego w miejscu pełnienia służby;

14) prowadzenie ewidencji księgozbiorów znajdujacych sie w użytkowaniu Komendy.

Powrót na górę strony