Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Data publikacji 20.12.2023

Jeżeli chcemy uzyskać Notatkę ze zdarzenia drogowego należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.

Policjanci w przypadku, gdy zostaną wezwani do wypadku drogowego (także kolizji), sporządzają dokument opisujący dokonane przez nich ustalenia dotyczące tego zdarzenia. Notatka, podobnie jak pozostałe materiały dotyczące wypadku są udostępniane zakładom ubezpieczeń w celu ustalenia podstaw odpowiedzialności cywilnoprawnej i likwidacji powstałych szkód. 

Należy jednak pamiętać, że prawo do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi wypadku mają także jego uczestnicy, jak również właściciele pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Informacji w tym zakresie udzielają jednostki Policji województwa dolnośląskiego. Ich udostępnienie następuje w formie zaświadczenia, które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 złotych.

Zwracając się o wydanie zaświadczenia pamiętajmy, aby odpowiednio uzasadnić swój wniosek, poprzez wskazanie konkretnej przyczyny dla której potrzebne są nam informacje dotyczące wypadku.

Natomiast dołączenie do wniosku dowodu uiszczenia opłaty skarbowej we właściwym miejscowo urzędzie gminy, ze wskazaniem w tytule przelewu, iż wpłata dotyczy zaświadczenia na temat zdarzenia drogowego nr sprawy np. KW, ID, l.dz. itp., znacząco skróci czas oczekiwania na wydanie zaświadczenie. Numer zdarzenia można na miejscu kolizji lub wypadku otrzymać od policjantów będących na miejscu bądź pod numerem telefonu: 47 8743465

W sprawach dotyczących uzyskania informacji o zdarzeniach drogowych, utrudnieniach w ruchu lub kontroli autobusów na terenie pozostałych powiatów woj. dolnośląskiego prosimy o kontakt z daną jednostką Komendy Miejskiej lub Powiatowej Policji. Dane teleadresowe znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Komend Policji. 

W celu uzyskania zaświadczenia o zdarzeniu drogowym należy sporządzić WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA oraz uiścić opłatę w wysokości 17 złotych na konto: 

Urząd Miasta w Lubinbie

Numer Konta: 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223

Tytułem: Wydanie zaświadczenia dot. zdarzenia drogowego ID-..........

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA

Powrót na górę strony