Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBINIE

Data publikacji 24.09.2020

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy:

Kierownictwo Komendy stanowią:

 1. Komendant;
 2. I Zastępca Komendanta;
 3. Zastępca Komendanta.

W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

w służbie kryminalnej:

 • Wydział Kryminalny,
 • Wydział Dochodzeniowo-Śledczy,
 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą;

w służbie prewencyjnej:

 • Wydział Prewencji,
 • Wydział - Sztab Policji,
 • Wydział Ruchu Drogowego,
 • Zespół do Spraw Profilaktyki Społecznej
 • Zespół ds. Postępowań Administracyjnych
 • Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych

w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

 • Referat Wspomagający,
 • Zespół Kadr i Szkolenia,
 • Zespół do Spraw Prezydialnych,
 • Zespół Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Powrót na górę strony