Skrzynka podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBINIE

Data publikacji 22.09.2020

Komenda Powiatowa Policji w Lubinie uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

ePUAP stwarza obywatelom szybszy i bardziej dogodny kontakt z urzędami. Jest pomostem do świata administracji, oferując zestaw elementarnych usług, umożliwiających instytucjom publicznym tworzenie i udostępnianie usług publicznych za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli

Warunkiem koniecznym złożenia dokumentu on-line, poprzez platformę ePUAP jest posiadanie konta w wymienionym serwisie (instrukcje dotyczące sposób założenia konta, oraz korzystania z niego dostępne są na stronie www.epuap.gov.pl, w dziale Pomoc - Instrukcje Użytkownika).
Ponadto dokumenty muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

Poniżej zamieszczono link bezpośredni do usługi uruchomionej przez Komendę Powiatową Policji w Lubinie. 
 
Adres Elektronicznej Skrytki Podawczej 

Powrót na górę strony