Bieżące informacje

Nadanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie

Nadanie sztandaru jednostce Policji jest wyrazem najwyższego uznania i dumy. Sztandar jest symbolem najwyższych wartości, sławy i tradycji oraz wierności i męstwa. Jest wyróżnieniem dla obecnych, ale też i byłych pracowników i funkcjonariuszy jednostki. Takiego zaszczytu dostąpili ci, którzy na co dzień są związani z Komendą Powiatową Policji w Lubinie i swoją pracą dbają o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Było niezwykle doniośle i patetycznie, zgodnie z policyjnym ceremoniałem. Frajdę mieli też najmłodsi, dla których policjanci z całego województwa dolnośląskiego przygotowali mnóstwo atrakcji.

W uznaniu osiągnięć w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu lubińskiego oraz jako wyraz zaufania lokalnej wspólnoty do działań Policji, w 2022 roku zawiązał się Komitet Społeczny na rzecz Ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie.

W piątek 15 września 2023 roku na lubińskim rynku, Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie nadano sztandar. W uroczystości udział wzięli: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski wraz z zastępcami. Wśród gości nie zabrakło parlamentarzystów: Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Kubów, senator Dorota Czudowska oraz posłanka na sejm RP Ewa Szymańska. Obecny był także Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda.

Komitet Społeczny na rzecz ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie reprezentował przewodniczący komitetu, Starosta Lubiński Paweł Kleszcz. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, oraz przedstawicieli służb mundurowych z powiatu lubińskiego, jak również komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego. Obecna była także kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie i przedstawiciele duchowieństwa. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele instytucji, które na co dzień współpracują z Policją. Byli także przedstawiciele spółki KGHM z prezesem Tomaszem Zdzikotem na czele oraz szefową Fundacji KGHM Heleną Krupską,  a także reprezentanci spółek Grupy KGHM.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Święta w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, której przewodniczył Biskup Diecezji Legnickiej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Siemieniewski.

Po zakończeniu nabożeństwa, wszyscy zaproszeni goście, udali się do rynku, gdzie odbyła się główna uroczystość.

Kolejna część uroczystości rozpoczęła się wprowadzeniem Policyjnej Asysty Honorowej i pododdziałów towarzyszących na lubiński rynek. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi, złożył dowódca uroczystości insp. Remigiusz Sawicki. 

Przy dźwiękach Hymnu Państwowego odegranego przez Orkiestrę Policyjną Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod przewodnictwem kapelmistrza podinspektora Adama Witiwa, nastąpiło podniesienie flagi państwowej. Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia ceremonię dopełniło symboliczne wbicie w drzewiec sztandaru 18 gwoździ honorowych.

Gwoździe Honorowe wbili:

 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – w imieniu Ministra nadinsp. Dariusz Augustyniak I Zastępca Komendanta Głównego Policji
 • Komendant Główny Policji – w imieniu Komendanta Głównego nadinsp. Dariusz Augustyniak I Zastępca Komendanta Głównego Policji
 • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – nadinsp. Dariusz Wesołowski
 • Biskup Diecezji Legnickiej – Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Siemieniewski
 • Starosta Lubiński – Paweł Kleszcz
 • Prezydent Miasta Lubina - Robert Raczyński
 • Burmistrz Miasta i Gminy Ścinawa  - Krystian Kosztyła
 • Wójt Gminy Lubin – Tadeusz Kielan
 • Wójt Gminy Rudna – Adrian Wołkowski
 • Komendant Powiatowy Policji w Lubinie – mł. insp. Joanna Cichla
 • Korpus oficerów Policji – kom. Piotr Dwojak
 • Korpus aspirantów KPP w Lubinie – asp. szt. Robert Zabłotny
 • Korpus podoficerów KPP w Lubinie – sierż. Piotr Kołodyński
 • Korpus szeregowych KPP w Lubinie – st. post. Karolina Kaźmierska
 • Pracownicy KPP w Lubinie – pani Ewa Dybaczewska
 • NSZZ Policjantów KPP w Lubinie – asp. Marcel Wardawa
 • Przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.– pani Alicja Kluz
 • Koordynator we Wrocławiu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. – pan Piotr Kacprzyński

Kolejnym etapem ceremonii było uroczyste poświęcenie sztandaru przez Biskupa Diecezji Legnickiej Jego Ekscelencję księdza Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego oraz księdza protojereja Grzegorza Cebulskiego – prawosławnego kapelana dolnośląskiej Policji.

Następnie przewodniczący Komitetu Społecznego na rzecz ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie Paweł Kleszcz przekazał sztandar I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi, który kolejno wręczył go Komendantowi Powiatowemu Policji w Lubinie mł. insp. Joannie Cichli jako symbol najwyższego uznania, godności i dumy. Jak podkreślił I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak w swoim przemówieniu, „wręczenie sztandaru to podziękowanie policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym za poświęcenie oraz zaangażowanie w codzienną służbę i pracę. Sztandar to symbol największych wartości: honoru, męstwa i dumy”.

Przewodniczący Komitetu Społecznego na rzecz ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie Paweł Kleszcz, który przedstawił inicjatywę ufundowania sztandaru, podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w to ogromne przedsięwzięcie, podkreślając uznanie codziennej, ciężkiej służby lubińskich policjantów. Podziękował funkcjonariuszom za ich ofiarność, profesjonalizm, ogromne serce i życzliwość.

W dalszej części uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Lubinie młodszy inspektor Joanna Cichla w geście wdzięczności, a zarazem podziękowania, wręczyła pamiątkowe symbole tego  wyjątkowego wydarzenia na ręce osób, które wykazały się ogromną pomocą i przyczyniły się do nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie.

Na zakończenie uroczystości orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wykonała pokaz musztry paradnej.

Ceremonię zakończyła defilada Kompani Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz  pododdziałów policjantów Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, a także pododdziałów uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 2 w Lubinie.

Następnie dowódca uroczystości złożył meldunek I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi o zakończeniu uroczystego apelu.

Uroczystość zgromadziła dużą liczbę mieszkańców powiatu lubińskiego. Specjalnie dla nich policjanci przygotowali stoisko profilaktyczne i zaprezentowali policyjny sprzęt. Najmłodszych ucieszyła wizyta Komisarza Lwa - policyjnej maskotki. Nie lada atrakcją była policyjna łódź i sprzęt, który funkcjonariusze wykorzystują w codziennej służbie. Było to możliwe dzięki życzliwości komendantów komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego.

asp. szt. Sylwia Serafin
Oficer Prasowy KPP w Lubinie
Telefon: 601 974 322

 

Powrót na górę strony