Bieżące informacje

Policjanci zapraszają na uroczystość nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie

Data publikacji 08.09.2023

Komendant Powiatowy Policji w Lubinie mł. insp. dr Joanna Cichla wraz z policjantami i pracownikami tutejszej jednostki, serdecznie zapraszają mieszkańców naszego powiatu na uroczystość nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, która odbędzie się 15 września (piątek), na lubińskim Rynku, o godz. 14:00.

Uroczystość rozpocznie się Mszą św. w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie o godz. 13.00. Następnie pododdziały wraz z zaproszonymi gośćmi przemieszczą się na Rynek, gdzie odbędzie się ceremonia wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie. Uroczystość zakończy się defiladą policyjnej kompanii honorowej, pododdziałów Policji oraz występem orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Pomysł nadania sztandaru lubińskiej jednostce Policji zrodził się w listopadzie 2022 roku., kiedy z inicjatywy Starosty Lubińskiego został powołany Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, w skład którego weszli przedstawiciele władz samorządowych z terenu naszego powiatu. Jego ufundowanie i nadanie to ważny symbol uznania dla służby oraz wyraz zaufania społeczeństwa wobec policjantów, którzy strzegą bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu lubińskiego.

Sztandar  - jest symbolem odwołującym się do tradycji i historii wojskowych. Jest również symbolem przynależności i tożsamości z formacją. Jego nadanie, wzmocni i podkreśli poczucie więzi wśród lubińskich policjantów i podniesie prestiż jednostki. Sztandar będzie uświetniał najważniejsze uroczystości społeczno-patriotyczne i będzie również okazją do zaprezentowania elementów pięknego policyjnego ceremoniału. Wystąpienie publiczne ze sztandarem jest wyróżnieniem dla policjantów, a zarazem jednym z najsilniejszych oddziaływań promujących naszą formację w społeczeństwie.

Sztandar został przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji (Dz. U. Nr 97, poz. 1136 ze zmianami).

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości.

UWAGA:
W dniu uroczystości tj. 15.09.2023r. parking na ul. Armii Krajowej 1, przy Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, będzie wyłączony z ruchu, jak również parkingi wokół Rynku w Lubinie. Wyłączona zostanie także droga prowadząca do wejścia do
Kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie. Za zaistniałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

asp. szt. Sylwia Serafin
Oficer Prasowy KPP w Lubinie
Telefon: 601 974 322

Powrót na górę strony